ยื่นขอ ไอดี

สมัครไอดีเกมอสุรา
สมัครไอดีเกม 400

คำอธิบาย

ขั้นตอนการสมัคร

1. ทำการกรอกอีเมล ที่ใช้ได้จริง ลงในช่อง
อีเมล ไม่แนะนำให้ใช้เมล maildozy,
chaiyo, thaimail
แนะนำให้ใช้ Gmail (
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร Gmail)

2. ทำการกรอก รหัสยืนยัน เป็นตัวอักษร
หรือตัวเลข ความยาว 4 ตัวอักษร ที่เห็นตาม
รูปลงในช่องรหัสยืนยัน

3. หลังจากท่านกดตกลง ทางระบบจะ
ทำการส่งอีเมล ไปหาท่านตามอีเมล
ที่ท่านได้ระบุไว้

4. ตรวจสอบอีเมล ที่ท่านได้รับจากระบบ
อาจใช้เวลาหลายนาที หรือ อยู่
ในกล่องเมลขยะ ภายในจะมี ลิงค์
สำหรับยืนยันการสมัคร ให้ทำการกดที่
ลิงค์เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

Copyright © 2006-2010 Debuz Co.,Ltd. All Right Reserved © 2010 Gameindy Co.,Ltd. All Right Reserved